سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با داشتن 101 عضو حقیقی فعال و 105 عضو حقیقی وابسته در حوزه دارو، 60 شرکت تولیدکننده مواد اولیه ارتباط با نیروهای متخصص، یکی از سندیکاهای فعال در صنعت دارویی در ایران به شمار می‌آید و با توجه به ارتباط گسترده‌ی آن با نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان توسعه تجارت و سایر صنایع مرتبط نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌ها و خط مشی‌های صنعت داروسازی و تسهیل روابط تجاری دارد. با توجه به سابقه برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی دارو، صنایع و تجهیزات وابسته اقدام به برگزاری دوره دوم این نمایشگاه نموده است. syndicate

                             

برنامه‌های جانبی ایران فارما

کارگاه های متنوع در زمینه های مرتبط با صنایع دارویی و پزشکی همراه با امتیاز بازآموزی برای گروه های هدف

کارگاه های داخلی و خارجی در زمینه های بازاریابی

کارگاه های مرتبط با امور بسته بندی و صادرات

اعطای امتیاز بازآموزی
پوستر

poster fa small

اهداف ایران فارما

ارائه آخرین دستاوردها و نوآوری‌های در زمینه دارو و صنایع وابسته

معرفی ظرفیت و پتانسیل موجود در شرکت‌های فعال در زمینه دارو و صنایع وابسته

تاثیرگذاری بر بازار دارویی داخلی و بین‌المللی

برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی علمی داخلی و بین‌المللی

ایجاد بستر مناسب برای تجارت بین‌المللی در زمینه دارو و صنایع وابسته

حمایت از تولیدات داخلی و توسعه صادرات در زمینه دارو و صنایع وابسته