مزیت‌های رقابتی

فراهم سازی فضای گفتمان و ارتباط چهره به چهره با شرکت‌های فعال داخلی و خارجی در صنعت دارو و صنایع وابسته

اطلاع از آخرین تحولات و دستاوردهای صنعت دارو و صنایع وابسته

ارائه معرفی توانمندی‌های شرکت ها جهت افزایش صادرات

امکان معرفی محصولات جدید شرکت ها و رونمایی از محصول

جذب سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی و بازدید هیئت های خارجی

آشنایی با بازارهای جدید ایجاد بستر لازم جهت انتقال دانش فنی، معرفی محصولات و تکنولوژی های نوین خدمات بازرگانی و بازاریابی دارو

امکان تشکیل شرکت های چند ملیتی

ایجاد فضاهای آموزشی

ایجاد اتاق فکر صنعت دارو در راستای هم اندیشی و توسعه زیر ساخت ها