اطلاعیه

مدارک مورد نیاز جهت غرفه‌سازی

مدارک مورد نیاز در سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)

  1. سه نسخه 3 بعدی از طرح غرفه
  2. تحویل فرم قوانین و مقررات نمایشگاه به همراه مهر و امضا شرکت پیمانکار به دبیرخانه اجرایی
  3. تحویل چک نسبت به متراژ غرفه در وجه مؤسسه رسا گفتمان صنعت بینش و تاریخ 1396/06/23

* غرفه زیر 30 متر مجاز به غرفه‌سازی نمی باشد. 

دانلود فرم قوانین و مقررات نمایشگاه

 

متراژ غرفه

چک حسن انجام کار غرفه ساز( به ريال)

30الی50

10،000،000

51 الی 80

15،000،000

81 الی 150

20،000،000

151 الی 200

25،000،000

201 به بالا

35،000،000

   

برای اطلاعات بیشتر با دبیرخانه اجرایی تماس حاصل فرمایید

اطلاعیه

شرکت‌کنندگان محترم

لطفا جهت تایید غرفه‌سازی طبق آیین‌نامه مقررات طرح خود را تا تاریخ 1396/05/31 به دبیرخانه اجرایی نمایشگاه تحویل دهید.