ایران فارما 2017؛ میزبان بزرگان صنعت بسته بندی جهان

سومین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته که 21 تا 23 شهریور در مصلی امام خمینی برگزار می‌شود، میزبان بزرگان صنعت بسته بندی دارو  است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه ایران فارما 2017، بسته‌ بندی محصولات دارویی به عنوان بخشی مهم از صنایع دارویی، برای تضمین سلامت محصولات دارویی و حفاظت از آن‌ها در برابر آلودگی شکل گرفت. اما امروزه، این صنعت توجه و اهمیت بسیاری در میان صنایع دارویی پیدا کرده است.

نمایشگاه‌های بزرگ صنایع دارویی اهمیت خاصی به این بخش داده، و بخش‌های به نسبت خوبی از نمایشگاه را به این صنایع اختصاص می‌دهند. CPhI چین و البته نمایشگاه ایران‌فارما از این قاعده مستثنی نیستند.

نمایشگاه ایران‌فارما 2017 میزبان بزرگان زیادی از صنایع بسته‌ بندی داروی است. آلمان، با تکرار حضور قدرتمندش در ایران‌فارما 2016،‌ یکی از حاضران تاثیرگذار این دوره از نمایشگاه خواهد بود. در کنار بزرگانی که برای دومین سال متوالی در این رویداد حضور خواهند داشت، مانند بوش و شوت، شرکت‌های بزرگ دیگری چون گرسهایمر و هارو هافلیگر نیز در نمایشگاه امسال حضور خواهند داشت.