همزمان با نمایشگاه ایران فارما 2017 صورت می‌گیرد؛ حضور پررنگ هندی ها در صنایع ماشین آلات و تجهیزات دارویی

  حضور ستاد اجرایی سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما در نمایشگاه Cphi شانگهای و گفت و گو با شرکت‌های مطرح هندی در این نمایشگاه، حاکی از حضور قدرتمند هندی در حوزه ماشین آلات و تجهیزات دارویی در نمایشگاه ایران فارما 2017 است.

در ادامه همکاری‌های مستحکم با صنایع دارویی ایران، شرکت‌های دارویی هند نیز حضور پررنگی در نمایشگاه ایران‌فارما 2017 خواهند داشت. به عنوان یکی از کشورهایی که تحریم‌های هسته‌ای تاثیرات ناچیزی بر تعاملات آنان با صنایع ایران گذاشت، هند ثبات زیادی در بازار دارویی ایران از خود نشان داده است.

در سال جاری، حضور هند بیشتر از طریق صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات دارویی خواهد بود. تاکید این صنایع بیشتر روی تامین تقاضاهای فزاینده صنایع دارویی ایران و گسترش میزان تعاملات با بازار در حال رشد صنایع دارویی ایران است.