دبیر دومین نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی، پزشکی- دانشگاهی و اولین نمایشگاه رسانه های سلامت محور: ایران فارما؛ کانون ارتباط صنعتگران و اصحاب رسانه

ایران فارما؛ کانون ارتباط صنعتگران و اصحاب رسانه

دبیر دومین نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی، پزشکی- دانشگاهی و اولین نمایشگاه رسانه های سلامت محور: ایران فارما؛ کانون ارتباط صنعتگران و اصحاب رسانه

096A6567

دکتر مهرشاد کاظمی در نشست هماهنگی برگزار کنندگان، مشارکت کنندگان و تیم اجرایی نمایشگاه ایران فارما بیان کرد: نکته مهم در برگزاری نمایشگاه کتاب ، همزمانی این نمایشگاه با بازگشایی دانشگاه‌ها به خصوص در درشته‌های پزشکی است که فرصت مناسبی برای تامین کتب مورد نیاز  دانشجویان و اساتید فراهم کرده است.

وی افزود: نزدیک به 90 درصد نیازهای این عزیزان از نظر تهیه کتب پزشکی و دارویی در این نمایشگاه می‌تواند برطرف شود.

دبیر دومین نمایشگاه کتاب‌های تخصصی علوم دارویی، پزشکی- دانشگاهی  با بیان تعداد حاضران در این دوره از نمایشگاه کتاب گفت: 30 ناشر تخصصی داخلی و 4 ناشر خارجی به صورت نمایندگی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. به دلیل جلوگیری از کتاب فروشی ناشران فقط اجازه دارند کتاب‌های منتشر شده خود را بفروشند.

وی همچنین خبر داد: حدود یک میلیارد ریال بن تخفیف از طرف بانک شهر برای دانشجویان در نظر گرفته شده و خود بانک شهر نیز برای استفاده راحت از این تسهیلات در مصلی و در نزدیکی نمایشگاه کتاب مستقر خواهد شد.

همچنین با در نظر گرفتن اولین نمایشگاه رسانه حوزه سلامت محور از نشریات بسیاری برای حضور در این نمایشگاه دعوت شده است که تا کنون 24 نشریه فعال حضور خود را در این رویداد قطعی کرده‌اند. این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای برقراری تعامل بین مطبوعات و صنایع دارویی کشور است. همچنین در حاشیه نمایشگاه، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌هایی مانند خبرنویسی و ترجمه تخصصی در حوزه سلامت برگزار خواهد شد.