خدمات اقامتی

(تمام قیمت‌ها به یورو است)

هتل اسپیناس

*****

تا 15 درصد تخفیف

7 شب 5 شب 3 شب موارد
1750 1250 750 هتل
94 94 94 خدمات
1844 844 844 مجموع
15% 10% 7% تخفیف
1567 1210 785 هزینه نهایی

هتل فردوسی

****

تا 5 درصد تخفیف

7 شب 5 شب 3 شب موارد
1120 800 480 هتل
94 94 94 خدمات
1214 894 574 مجموع
15% 10% 7% تخفیف
1032 805 534 هزینه نهایی

هتل اسکان الوند

****

تا 10 درصد تخفیف

7 شب 5 شب 3 شب موارد
1078 770 462 هتل
94 94 94 خدمات
1172 864 556 مجموع
10% 7% 5% تخفیف
1055 804 528 هزینه نهایی

خدمات مسافرتی

40 هزینه صدور روادید
38 ترانسفر فرودگاهی
16 سرویس از نمایشگاه تا هتل و بالعکس
94 مجموع

* علاوه بر خدمات مسافرتی بالا،‌ دبیرخانه نمایشگاه ایران فارما همچنین خدمات زیر را برای بازدیدکنندگان محترم تدارک دیده است.

خدمات دیگر

84  فرودگاهیCIP
80 تور تهران‌گردی
164 مجموع

* لازم به ذکر است که این تخفیف‌ها تا تاریخ 31 مرداد اعتبار دارند.