4-2 مهر 1398
مصلی امام خمینی (ره)

589x96 fa

syndicate

twitter
telegram
instagram
Tamasha
aparat
mpharma

آئين نامه و دستورالعمل اجرائي

تحویل فرم قوانین و مقررات به همراه مهر و امضای شرکت کننده و پیمان کاران به ستاد اجرایی چهارمین نمایشگاه بین اللملی ایران فارما الزامی می باشد.

برای دانلود فرم آئين نامه و دستورالعمل اجرائي کلیک کنید.