twitter
telegram
instagram
Tamasha
aparat
mpharma
دوشنبه, 05 آذر 1397 10:20

اهداف ششمین نمایشگاه ایران فارما

Rate this item
(1 Vote)

  • معرفی ظرفیت و پتانسیل موجود در شرکت‌های فعال در زمینه دارو و صنایع وابسته
  • تاثیرگذاری بر بازار دارویی داخلی و بین‌المللی
  • برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی علمی داخلی و بین‌المللی
  • ایجاد بستر مناسب برای تجارت بین‌المللی در زمینه دارو و صنایع وابسته
  • حمایت از تولیدات داخلی و توسعه صادرات در زمینه دارو و صنایع وابسته

 

ارتباط با ما

نماینده‌های ما